Restaurant hero image

Kiku Japanese Restaurant

50 W 55th St, New York, NY 10019

Kiku Japanese Restaurant - New York, NY

50 W 55th St, New York, NY 10019 Call us today: (212) 582-8357